Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών

Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών
πραγματεύεται την αξιολόγηση της
ασφάλειας των τροφίμων, η οποία
αφορά σε συστατικά τροφίμων, υλικά
που έρχονται σε επαφή με …