Η διδασκαλία των μαθημάτων και οι ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. θα διεξάγονται κατά βάση στις εγκαταστάσεις του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στο Αγρόκτημα Α.Π.Θ. Στο κτίριο του Τομέα υπάρχουν σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, εξοπλισμένες με τον απαραίτητο σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό για διδασκαλία, καθώς και νησίδα Η/Υ και χώροι εργαστηρίων. Επίσης, τα εργαστήρια είναι κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονες αναλυτικές συσκευές για τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας.
Για την υλοποίηση των στόχων του Π.Μ.Σ. συμβάλλουν επίσης:
▪ Οι βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ.
▪ Οι βιβλιοθήκες, οι νησίδες Η/Υ και οι αίθουσες διδασκαλίας στο Τμήμα Γεωπονίας.