Το Π.Μ.Σ. «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (4.500€) και θα καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου μαθημάτων του κάθε ακαδημαϊκού έτους και εντός 10 ημερών από την αρχή του εξαμήνου.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης το 30% των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στα παρακάτω αρχεία: