Το Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί για άτομα που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, όπως δικηγόρους, δημοσιογράφους, μηχανικούς, επιστήμονες τροφίμων, χημικούς κ.ά. Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία τροφίμων και ποτών, σε άτομα που εμπλέκονται με τη βιομηχανία τροφίμων, όπως εταιρίες συμβούλων, εταιρίες συστημάτων υγιεινής, κατασκευαστών εξοπλισμού, εκπροσώπους βιομηχανικών και καταναλωτικών οργανώσεων, δημοσιογράφους και νομικούς που ασχολούνται με τη βιομηχανία τροφίμων.
Η νομοθεσία των τροφίμων και ποτών πραγματεύεται την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων, η οποία αφορά σε συστατικά τροφίμων, υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αγροχημικά προϊόντα, περιβαλλοντικούς ρύπους, μικροβιολογικούς παράγοντες και φυσικές τοξίνες και είναι ένας δυναμικός τομέας του νομικού κλάδου που επηρεάζεται έντονα από τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικό και διοικητικό επίπεδο εντός της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται η ανάγκη για επιστήμονες υψηλού επιπέδου κατάρτισης με εξειδικευμένες γνώσεις τόσο σε τεχνικό όσο και σε νομικό επίπεδο για την αντιμετώπιση υποθέσεων που εμπίπτουν στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικά αποδεκτών τροφίμων.