Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. θα αναρτηθεί τον Μάϊο.