Παρακάτω θα δείτε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συμπληρώστε τα στοιχεία και στη συνέχεια επιλέξτε αποστολή.

  Όνομα *  Επίθετο *

  Email Επικοινωνίας *


  Τηλέφωνo Επικοινωνίας

  Διεύθυνση Κατοικίας (πόλη)

  Εκπαίδευση

  Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ *


  Μεταπτυχιακός Τίτλος


  Διδακτορικό


  Κατάσταση Απασχόλησης
  ΆνεργοςΕργαζόμενος - Ιδιωτικός ΤομέαΕργαζόμενος - Δημόσιος Τομέας

  Ιδιότητα/Εργοδότης/Είδος Εργασίας/Περίοδος Εργασίας


  Ποιες ημέρες μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα;

  Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη (απόγευμα)
  Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή (απόγευμα)
  Πέμπτη-Παρασκευή (απόγευμα) - Σάββατο (πρωί)
  Παρασκευή (απόγευμα) - Σάββατο (πρωί)
  Άλλο
  Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία επιλογές.

  Αναφέρετε ποιες άλλες ημέρες μπορείτε.

  *Υποχρεωτικό πεδίο